Informatie voor de ouders

Hoe kan ik toestemming geven voor het onderzoek?
Als u de folder via de leerkracht ontvangen heeft en toestemming wilt geven, hoeft u niets te doen. Alleen als u bezwaar heeft, dient u een formulier in te vullen. Horen wij niets van u, dan gaan wij er vanuit dat u toestemming geeft.

Kan ik als ouder ook een rapport van de bevindingen krijgen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk in verband met het vertrouwelijke karakter van het rapport. Als u meer wilt weten over de uitkomsten van het onderzoek kunt u het aan de leerkracht vragen.

Hoe wordt de anonimiteit gewaarborgd?

De kinderen zullen het computerprogramma op school, maar buiten de klas, spelen op plekken waar ze niet gestoord kunnen worden. Er is een onderzoeker aanwezig om het kind te begeleiden. Daarnaast zal de onderzoeker uw kind ondersteunen als het vragen heeft. De foto’s die aan het begin van de dag gemaakt zijn, worden allen voor de test gebruikt. Aan het einde van de dag worden de foto’s verwijderd.

Wat gebeurt er met de gegevens die jullie verzamelen?
De foto’s die worden gemaakt tijdens het onderzoek, worden aan het einde van het schoolbezoek verwijderd. Elk kind krijgt een nummer waaronder zijn antwoorden door het computerprogramma opgeslagen worden. Deze en andere gegevens worden vervolgens anoniem geanalyseerd en beveiligd opgeslagen. Slechts personen met uitdrukkelijke toestemming hebben toegang tot deze gegevens. Dit zijn uitsluitend de personen die nauw verbonden zijn bij het onderzoek.

Met dit onderzoek willen we het pestgedrag op Rotterdamse basisscholen in kaart brengen, zodat we het pesten beter tegen kunnen gaan.
Erasmus MC GenerationR GGD Rotterdam Gezonde School