Informatie voor de leerkrachten

Zijn er kosten verbonden aan deelname aan dit onderzoek?
Nee, er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan dit onderzoek.

Ik zou graag aan dit onderzoek deelnemen, is dit mogelijk?
Helaas, u kunt niet meer deelnemen aan dit onderzoek. Het onderzoek is eind schooljaar 2011-2012 afgerond.

Hoeveel tijd neemt het onderzoek in beslag?
Het onderzoek duurt ongeveer één uur per klas, afhankelijk van het aantal kinderen in uw klas.

Wat voor informatie krijgen de leerkrachten in het rapport naar aanleiding van het onderzoek? Krijg ik bijvoorbeeld de namen van de kinderen die in mijn klas pesten?
In het rapport worden algemene resultaten getoond. Dat wil zeggen dat er geen namen in de rapportage worden vermeld. Er wordt wel besproken hoeveel er in de klas gepest wordt en welke vormen van pesten het meeste voorkomen in de klas. Behalve pestgedrag kan er getoond worden of er veel kinderen in de klas zijn die geaccepteerd/afgewezen worden door hun klasgenoten, of er kinderen in de klas zijn die de gepeste kinderen verdedigen en helpen en of er veel kinderen zijn die vaak aardig en prosociaal gedrag vertonen tegen hun klasgenoten.

Wat moet ik als leerkracht doen tijdens het onderzoek?
Als ons team naar school komt voor het onderzoek wordt er voor alle materialen gezorgd (laptops, koptelefoons etc.). De leerkracht hoeft niets te doen. De afname van het onderzoek wordt door een van onze medewerkers begeleid. We vragen de leerkracht  een rustige omgeving beschikbaar te stellen waar we een aantal kinderen tegelijkertijd het computerprogramma kunnen laten uitvoeren.

Wat kan ik als leerkracht doen om pesten te voorkomen of te verhelpen?
De eerste stap is het identificeren van de situatie. Het is belangrijk om te weten of pesten veel voorkomt in de klas, en of het zich vooral onder meisjes of jongens afspeelt, en welke vormen van pesten het meest voorkomen. Als u dit weet dan wordt het ook makkelijker om het probleem aan te pakken. Het is minder belangrijk om te weten welke kinderen genomineerd zijn als pestende kinderen want een individuele aanpak is minder effectief dan een groepsaanpak. Alle kinderen zijn op één of andere manier bij pesten betrokken, ook als ze niets doen of zeggen en alleen ernaast staan te kijken.

Er zijn veel materiaal en richtlijnen ontwikkeld voor het aanpakken van pesten. Als u mee doet aan ons onderzoek geven we een aantal tips voor preventie, en als er behoefte bestaat aan een grondige aanpak van pesten, dan biedt het team “Gezonde School Rijnmond” een advies over een structurele aanpak van pesten op uw school.

Erasmus MC GenerationR GGD Rotterdam Gezonde School