Partners

Het onderzoek ‘pesten op basisscholen’ is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC, Generation R studie en de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Het Erasmus MC is het grootste en meest veelzijdige van de acht universitair medische centra van Nederland. Erasmus MC wil haar internationale reputatie verder uitbouwen en in 2013 tot de twintig beste medisch instituten ter wereld behoren.

De organisatie bestaat uit ruim vijftig afdelingen. Elke afdeling levert een bijdrage aan de drie kerntaken van het Erasmus MC:

* patiëntenzorg

* onderzoek

* onderwijs 

Generation R doet onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van bijna 10.000 kinderen in Rotterdam. Deze kinderen worden vanaf de vroege zwangerschap tot in de jonge volwassenheid gevolgd. Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet.

De GGD Rotterdam-Rijnmond
zet zich in voor een goede gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast doet de GGD aan preventie: het voorkómen van ziekten en andere problemen.

Een Gezonde School Rijnmond (de GGD Rotterdam-Rijnmond) werkt samen met teamleden, ouders en kinderen aan een gezond(er) leefklimaat op school door structureel en preventief aandacht te besteden aan gezondheidsthema's.

Samenwerking

Daarnaast wordt dit project ondersteund door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (afdeling Sociologie). Hun bijdrage is expertise in analyse van sociale netwerken.

Een speciaal dankwoord willen we uitbrengen aan de Vara omroep vereniging, “Kinderen voor Kinderen”, omdat zij toestemming gaven fragmenten van het liedje “Schoolreis” binnen het computerprogramma te gebruiken.

Erasmus MC GenerationR GGD Rotterdam Gezonde School