‘Pesten op basisscholen’ is een onderzoek dat pesten onder basisschoolkinderen in kaart brengt. Het onderzoekt door middel van een interactief computerprogramma de sociale relaties binnen de klas. Het beperkt zich niet alleen tot pesten, maar bestudeert ook prosociaal gedrag.

Kinderen doen het computerprogramma en de leerkracht krijgt na afloop een samenvatting van de bevindingen.

Indien nodig kan de school ondersteuning krijgen van het team Gezonde School, de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Erasmus MC GenerationR GGD Rotterdam Gezonde School