Wat is pesten?

Pesten is een vorm van agressie. Het gebeurt altijd binnen een groep en begint al op jonge leeftijd.

Het vervelende aan pesten is dat het vaak en met opzet gebeurt. Kinderen die gepest worden voelen zich vaak machteloos, verdrietig, alleen en bang.

Pesten is anders dan plagen. Bij plagen is er sprake van een incident, waarbij de plager en geplaagde gelijk aan elkaar zijn en het geplaagde kind zich kan verweren. Bij pesten is dit niet het geval. Hierbij zijn de pester en de gepeste niet gelijk aan elkaar en heeft het gepeste kind moeite zichzelf te verdedigen.

Pesten is een terugkerend en continu proces. Hoe langer het duurt, hoe ernstiger de gevolgen zijn van het pesten; zowel voor het pestende als voor het gepeste kind.Pesten uit zich in verschillende vormen: fysiek, verbaal, relationeel en materieel.

Fysiek pesten refereert naar schoppen, slaan, iemand duwen, en ander lichamelijk geweld.

Verbale vormen van pesten bestaan gewoonlijk uit het zeggen van onaardige dingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van gemene en kwetsende scheldwoorden.

Bij relationeel pesten wordt een kind bewust door een groep kinderen buitengesloten, compleet genegeerd, over het hoofd gezien of uitgelachen.

Voorbeelden van materieel pesten zijn het afpakken, beschadigen of verstoppen van spullen.

Enkele studies laten zien dat meer dan 16% van de kinderen tussen 9-11 jaar oud regelmatig gepest wordt, terwijl 5.5% van de kinderen met regelmaat anderen pesten.

Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar pestgedrag onder jongere kinderen. Daarom is het van belang om hiernaar onderzoek te doen door kinderen zelf vragen te laten beantwoorden. Binnen dit project wordt een uniek computerprogramma gebruikt om jonge kinderen inzicht te laten geven in pesten, door spelenderwijs vragen over pesten te beantwoorden.

Om het programma te bekijken of het zelf uit te proberen klik hier.

Erasmus MC GenerationR GGD Rotterdam Gezonde School