Gevolgen van pesten 

Pesten kan erg schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het gedrag van kinderen die ermee te maken krijgen.

Gepeste kinderen worden ongerust en kunnen zich bang, alleen of machteloos voelen. Hoofdpijn, buikpijn of slecht slapen zijn mogelijk aanwijzingen dat het kind zich zorgen maakt over het pesten op school. Vaak hebben de gepeste kinderen weinig zin om naar school te gaan, en als ze het moeilijk vinden om erover te praten, kunnen ze andere redenen verzinnen om niet naar school te willen.

Op de lange termijn kan pesten leiden tot het hebben van weinig zelfvertrouwen en het verlies van eigenwaarde. Ernstige langdurige pesterijen kunnen tot psychosomatische symptomen leiden (lichamelijke klachten door psychische spanningen). Kinderen kunnen ernstige aandoeningen ontwikkelen zoals angst, een depressie en in zeer ernstige gevallen het hebben van zelfmoordgedachten.

Kinderen die op jonge leeftijd gepest worden, kunnen eerder gevoelens van eenzaamheid krijgen en schoolvermijdend gedrag vertonen dan kinderen die niet op jonge leeftijd gepest worden. Pesten op school kan schoolprestaties ondermijnen en het wordt geassocieerd met delinquent gedrag op oudere leeftijd.
Al met al heeft pesten een zeer negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind en kan het ernstige gevolgen hebben op oudere leeftijd. Zeker op jonge leeftijd hebben pesten en sociale netwerken veel invloed op hoe het kind zich verder ontwikkelt. Daarom is het van belang om pesten al in het begin van de basisschool in kaart te brengen en het tegen te gaan.

Erasmus MC GenerationR GGD Rotterdam Gezonde School