Pesten op de basisschool 

Op school leren kinderen hoe ze met elkaar om moeten gaan. Klasgenoten worden vrienden en ze leren hoe ze zich in conflictsituaties moeten gedragen.

Er zijn groepsprocessen die bepalen hoe een kind in een groep door anderen gezien wordt en hoe het kind zich in een dergelijk groep gedraagt.

De meeste kinderen vinden het leuk om naar school te gaan, maar voor sommigen kan het minder leuk zijn, omdat zij door hun klasgenoten gepest worden.

Pesten begint al op kleuterleeftijd. Het is een groepsproces dat al bij de eerste sociale interacties van een kind kan plaatsvinden. De eerste resultaten van het onderzoek naar pestgedrag onder kleuters tonen aan dat één op de tien kinderen slachtoffer is en dat één op de zeven kinderen zelf pest.

Soms realiseren kinderen zich niet dat ze gepest worden of de durf ontbreekt om het met een volwassene te bespreken. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de gepeste kinderen dit niet vertelt aan de leerkracht.

Op jonge leeftijd kunnen kinderen niet zo goed op een situatie reflecteren. Daarom is er een risico dat het kind dergelijk gedrag accepteert en het als zijn eigen schuld ziet. Pesten wordt dan als normaal beschouwd door de groep. Kinderen die gepest worden, leggen zich vaak neer bij de rol van slachtoffer. De rest van de kinderen beschouwt het als normaal dat een bepaald kind steeds gepest wordt door zijn/haar klasgenoten.

In Nederland is tot op heden weinig onderzoek gedaan naar pesten onder jonge basisschool kinderen. Maar het is bekend dat hoe langer het pesten duurt, hoe ernstiger de gevolgen zijn voor de betrokken kinderen. Daarom is het belangrijk hier onderzoek naar te doen in het begin van de basisschoolperiode.

Als we pesten zo vroeg mogelijk in kaart brengen, kunnen we het ook beter tegengaan.

Wilt u meer weten over dit onderzoeksproject en hoe dit helpt om pesten onder jonge kinderen in kaart te brengen en tegen te gaan, klikt u dan hier.

Over pesten

Over pesten

Folder over pesten

Tips voor de leerkrachten

Tips voor de leerkrachten

Tips voor de leerkrachten

Erasmus MC GenerationR GGD Rotterdam Gezonde School